Velkommen til vores lille enklave i Svendborgs vestre bydel, tæt på by, vand og skov

Konstituering af ny bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 27. april har bestyrelsen konstitureret sig således:

Formand: Majbrit Hoppe, Louisenvænget 10
Næstformand: Ib Mortensen, Louisenlund 33
Kasserer: Peter Møller Hansen, Louisenlund 103
Sekretær: Ole Rasmussen, Louisenlund 10
Bestyrelsesmedlem: Inger Skov, Louisenvænget 7

Bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant:
Jens Madvig Olesen, Louisenlund 45
2. Suppleant: Annette Gjørup Lauritsen, Louisenlund 17